Instruksjonsfilmer


Instruksjonsvideo for overgang fra Kalk2010 til KalkOnline: Overføring av data ved eksport og import av filer


KalkOnline Instruksjonsvideo 1: Tilpasse programmet


KalkOnline Instruksjonsvideo 2: Kalkulere et prosjekt


KalkOnline Instruksjonsvideo 3: Oppdatere priser


KalkOnline Instruksjonsvideo 4: Bygge opp en bygningdel


KalkOnline Instruksjonsvideo 5: Tilleggsprosjekter

 

KalkOnline Instruksjonsvideo 6: Rapporter